Người dân TP.HCM có thể tự mua test nhanh COVID-19 để thực hiện tại nhà

Sau thời gian thử nghiệm, lãnh đạo TP.HCM cho rằng người dân có thể tự thực hiện test nhanh COVID-19 tại nhà. Ảnh: Anh Tú
Sau thời gian thử nghiệm, lãnh đạo TP.HCM cho rằng người dân có thể tự thực hiện test nhanh COVID-19 tại nhà. Ảnh: Anh Tú
Sau thời gian thử nghiệm, lãnh đạo TP.HCM cho rằng người dân có thể tự thực hiện test nhanh COVID-19 tại nhà. Ảnh: Anh Tú
Lên top