Người dân sống gần Cty Rạng Đông bắt đầu đi khám sàng lọc miễn phí

Người dân đến khám sàng lọc miễn phí tại trạm y tế phường Hạ Đình
Người dân đến khám sàng lọc miễn phí tại trạm y tế phường Hạ Đình
Người dân đến khám sàng lọc miễn phí tại trạm y tế phường Hạ Đình
Lên top