Người đàn ông mang viên sỏi bàng quang bằng bàn tay suốt 20 năm ở Đồng Nai

Viên sỏi to bằng lòng bàn tay người lớn. Ảnh: Minh Châu
Viên sỏi to bằng lòng bàn tay người lớn. Ảnh: Minh Châu
Viên sỏi to bằng lòng bàn tay người lớn. Ảnh: Minh Châu
Lên top