Người đàn ông bị đứt bàn tay phải vì bình gas mini nổ khi đang khò thịt

Bác sĩ kiểm tra trên hình chụp phim cho bệnh nhân bị thương nghiêm trọng do nổ bình gas mini. Ảnh: BVCC
Bác sĩ kiểm tra trên hình chụp phim cho bệnh nhân bị thương nghiêm trọng do nổ bình gas mini. Ảnh: BVCC
Bác sĩ kiểm tra trên hình chụp phim cho bệnh nhân bị thương nghiêm trọng do nổ bình gas mini. Ảnh: BVCC
Lên top