Người dân mong chờ được tiêm vaccine COVID-19, Việt Nam có tiêm chậm trễ?

Tiêm vaccine COVID-19 là mong mỏi rất lớn của người dân hiện nay. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm vaccine COVID-19 là mong mỏi rất lớn của người dân hiện nay. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm vaccine COVID-19 là mong mỏi rất lớn của người dân hiện nay. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top