Người dân Hà Nội xét nghiệm và điều trị COVID-19 ở đâu?

Người dân Hà Nội chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân Hà Nội chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân Hà Nội chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top