Người dân được quyền sống trong môi trường trong lành, không khói thuốc lá

Thuốc lá, thuốc lá điện tử đều gây hại đến con người. Ảnh đồ họa: Hương Giang
Thuốc lá, thuốc lá điện tử đều gây hại đến con người. Ảnh đồ họa: Hương Giang
Thuốc lá, thuốc lá điện tử đều gây hại đến con người. Ảnh đồ họa: Hương Giang
Lên top