Người dân được lợi gì khi dùng mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mới từ 1.4.2021?

Mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mới. Ảnh: BHXH
Mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mới. Ảnh: BHXH
Mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mới. Ảnh: BHXH
Lên top