Người dân đến tỉnh Quảng Trị bắt buộc phải qua kiểm tra y tế

Chốt kiểm tra thân nhiệt người dân khi vào xã Ba Nang (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ (chụp tháng 4.2020).
Chốt kiểm tra thân nhiệt người dân khi vào xã Ba Nang (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ (chụp tháng 4.2020).
Chốt kiểm tra thân nhiệt người dân khi vào xã Ba Nang (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ (chụp tháng 4.2020).
Lên top