Ngày đầu tiên áp dụng khai báo y tế tự nguyện:

Người dân chung sức, đồng lòng cùng Chính phủ chống dịch COVID-19

Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện khai báo y tế tại địa chỉ www.tokhaiyte.vn (ảnh chụp chiều 10.3). Ảnh: Hải NGuyễn
Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện khai báo y tế tại địa chỉ www.tokhaiyte.vn (ảnh chụp chiều 10.3). Ảnh: Hải NGuyễn
Sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện khai báo y tế tại địa chỉ www.tokhaiyte.vn (ảnh chụp chiều 10.3). Ảnh: Hải NGuyễn
Lên top