Người chăm bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2

Người chăm bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh hoạ: TT
Người chăm bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh hoạ: TT
Người chăm bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh hoạ: TT
Lên top