Ngừa dịch COVID-19 từ bệnh nhân 243, thôn Hạ Lôi ở Mê Linh được cách ly

Lên top