Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngồi uống cà phê với bạn, thiếu nữ nuốt luôn chiếc thìa vào dạ dày

Chiếc thìa nằm trong dạ dày nữ bệnh nhân A. Ảnh:Hồng Nhung
Chiếc thìa nằm trong dạ dày nữ bệnh nhân A. Ảnh:Hồng Nhung