Ngồi uống cà phê với bạn, thiếu nữ nuốt luôn chiếc thìa vào dạ dày

Chiếc thìa nằm trong dạ dày nữ bệnh nhân A. Ảnh:Hồng Nhung
Chiếc thìa nằm trong dạ dày nữ bệnh nhân A. Ảnh:Hồng Nhung
Chiếc thìa nằm trong dạ dày nữ bệnh nhân A. Ảnh:Hồng Nhung