Nghiên cứu, sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam: Đầu tư nhỏ giọt, tiến độ chậm so với thế giới

Phòng thí nghiệm nghiên cứu vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: T.Linh - T.Chân
Phòng thí nghiệm nghiên cứu vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: T.Linh - T.Chân
Phòng thí nghiệm nghiên cứu vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: T.Linh - T.Chân
Lên top