Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế

Tọa đàm "Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế" nói về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Giang Huy
Tọa đàm "Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế" nói về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Giang Huy
Tọa đàm "Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế" nói về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Giang Huy
Lên top