Ngày Thầy thuốc 27.2: Không vinh danh nhưng cũng đủ tự hào

Các bác sĩ thực hiện ca ghép chi thể từ người cho sống đầu tiên trên thế giới. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ thực hiện ca ghép chi thể từ người cho sống đầu tiên trên thế giới. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ thực hiện ca ghép chi thể từ người cho sống đầu tiên trên thế giới. Ảnh: BVCC
Lên top