Ngày đầu “ATM khẩu trang” miễn phí hoạt động: Thiếu nguồn cung phát cho dân

Người dân nhận khẩu trang miễn phí tại điểm "ATM phát khẩu trang". Ảnh: Anh Tú
Người dân nhận khẩu trang miễn phí tại điểm "ATM phát khẩu trang". Ảnh: Anh Tú
Người dân nhận khẩu trang miễn phí tại điểm "ATM phát khẩu trang". Ảnh: Anh Tú
Lên top