Ngành y tế Đà Nẵng chi viện thêm nhân lực cho TPHCM chống dịch

Thêm 17 nhân viên y tế Đà Nẵng chi viện TPHCM chống dịch. Ảnh: TT
Thêm 17 nhân viên y tế Đà Nẵng chi viện TPHCM chống dịch. Ảnh: TT
Thêm 17 nhân viên y tế Đà Nẵng chi viện TPHCM chống dịch. Ảnh: TT
Lên top