Đồng Tháp:

Ngang nhiên giết mổ lợn chưa kiểm dịch giữa vùng có dịch tả lợn Châu Phi

Lên top