Nanogen xin cấp phép khẩn cấp vaccine Nano Covax: "Rất khó"

Tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax giai đoạn 3. Ảnh: Hải Nguyễn
Tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax giai đoạn 3. Ảnh: Hải Nguyễn
Tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax giai đoạn 3. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top