Nanogen xin cấp phép khẩn cấp vaccine Nano Covax: Chúng tôi không nóng vội

Vaccine COVID-19 Nano Covax của Nanogen. Ảnh: ĐVCC
Vaccine COVID-19 Nano Covax của Nanogen. Ảnh: ĐVCC
Vaccine COVID-19 Nano Covax của Nanogen. Ảnh: ĐVCC
Lên top