Nanogen xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine "made in Vietnam" Nano Covax

Nanogen dự kiến cung cấp đủ 50 triệu liều đến tháng 12.2021 và 100 triệu liều vào năm 2022. Ảnh: H.N
Nanogen dự kiến cung cấp đủ 50 triệu liều đến tháng 12.2021 và 100 triệu liều vào năm 2022. Ảnh: H.N
Nanogen dự kiến cung cấp đủ 50 triệu liều đến tháng 12.2021 và 100 triệu liều vào năm 2022. Ảnh: H.N
Lên top