Nam phi công người Anh đang phục hồi tốt, tâm lý ổn định hơn

Lên top