Nam điều dưỡng ở Hải Phòng tái dương tính sau khi công bố khỏi bệnh

Khu phố ở Hải Phòng liên quan bệnh nhân 2391 N.V.Q từng bị phong toả. Ảnh: ĐL
Khu phố ở Hải Phòng liên quan bệnh nhân 2391 N.V.Q từng bị phong toả. Ảnh: ĐL
Khu phố ở Hải Phòng liên quan bệnh nhân 2391 N.V.Q từng bị phong toả. Ảnh: ĐL
Lên top