Muốn ăn Tết an toàn, hãy khai báo y tế

Thành viên tổ truy vết làm việc liên tục, truy vết các F0 tìm kiếm nguồn lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Thành viên tổ truy vết làm việc liên tục, truy vết các F0 tìm kiếm nguồn lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Thành viên tổ truy vết làm việc liên tục, truy vết các F0 tìm kiếm nguồn lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Thùy Linh
Lên top