Một quận ở Đà Nẵng thiết lập vùng cách ly

Quận Sơn Trà thiết lập vùng cách ly y tế. Ảnh: Thùy Trang
Quận Sơn Trà thiết lập vùng cách ly y tế. Ảnh: Thùy Trang
Quận Sơn Trà thiết lập vùng cách ly y tế. Ảnh: Thùy Trang
Lên top