Một ni cô ở Quảng Nam bị ngộ độc sau khi sử dụng pate Minh Chay

Bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay. Ảnh: Bác Sĩ Bửu Thuyên
Bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay. Ảnh: Bác Sĩ Bửu Thuyên
Bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay. Ảnh: Bác Sĩ Bửu Thuyên
Lên top