Một người hiến tặng giác mạc sẽ đem lại ánh sáng cho hai người mù

Dự án Khát vọng sáng ra đời với mong muốn lan tỏa và sẻ chia tinh thần vì cộng đồng, kêu gọi người dân tham gia đăng ký hiến tặng giác mạc vì cộng đồng.
Dự án Khát vọng sáng ra đời với mong muốn lan tỏa và sẻ chia tinh thần vì cộng đồng, kêu gọi người dân tham gia đăng ký hiến tặng giác mạc vì cộng đồng.
Dự án Khát vọng sáng ra đời với mong muốn lan tỏa và sẻ chia tinh thần vì cộng đồng, kêu gọi người dân tham gia đăng ký hiến tặng giác mạc vì cộng đồng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top