Một bác sĩ Đà Nẵng mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Một bác sĩ Đà Nẵng mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Thuỳ Trang
Một bác sĩ Đà Nẵng mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Thuỳ Trang
Một bác sĩ Đà Nẵng mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top