Mở rộng xét nghiệm COVID-19 tại tất cả các cơ sở y tế được bảo hiểm y tế thanh toán

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc giao ban sáng 2.8. Ảnh: Thùy Linh
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc giao ban sáng 2.8. Ảnh: Thùy Linh
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc giao ban sáng 2.8. Ảnh: Thùy Linh
Lên top