Mở khu cách ly riêng cho 53 trẻ từ Hàn Quốc về không có người thân đi cùng

Mở khu cách ly riêng cho 53 trẻ từ Hàn Quốc về không có người thân đi cùng. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Mở khu cách ly riêng cho 53 trẻ từ Hàn Quốc về không có người thân đi cùng. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Mở khu cách ly riêng cho 53 trẻ từ Hàn Quốc về không có người thân đi cùng. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Lên top