Minh bạch và công khai toàn bộ hoạt động cấp phép trang thiết bị y tế

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế. Ảnh: BYT
Phiên họp đầu tiên của Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế. Ảnh: BYT
Phiên họp đầu tiên của Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế. Ảnh: BYT
Lên top