Miền Trung tăng tốc xét nghiệm COVID-19

Lấy mẫu xét nghiệm rộng rãi trong dân tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ảnh: T.S
Lấy mẫu xét nghiệm rộng rãi trong dân tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ảnh: T.S
Lấy mẫu xét nghiệm rộng rãi trong dân tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ảnh: T.S
Lên top