Miễn phí gọi tới đường dây nóng truy vết phòng, chống dịch COVID-19

Ra mắt đường dây nóng cung cấp thông tin dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Ra mắt đường dây nóng cung cấp thông tin dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Ra mắt đường dây nóng cung cấp thông tin dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top