Mẹ con sản phụ chết bất thường ở Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

Bệnh viện Đại học Y Dược Huế - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: P. Đạt.
Bệnh viện Đại học Y Dược Huế - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: P. Đạt.
Bệnh viện Đại học Y Dược Huế - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: P. Đạt.
Lên top