May mắn các mẫu xét nghiệm COVID-19 ở trường Xuân Phương đã âm tính lần 1

Mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top