“Ma trận” dịch vụ trong bệnh viện

Quảng cáo các dịch vụ bệnh viện ngay tại nơi khám bệnh của một bệnh viện công trên địa bàn TP.Hà Nội. Ảnh: Lệ Hà
Quảng cáo các dịch vụ bệnh viện ngay tại nơi khám bệnh của một bệnh viện công trên địa bàn TP.Hà Nội. Ảnh: Lệ Hà
Quảng cáo các dịch vụ bệnh viện ngay tại nơi khám bệnh của một bệnh viện công trên địa bàn TP.Hà Nội. Ảnh: Lệ Hà
Lên top