Mã số định danh y tế là gì? Bao gồm các đặc tính gì?

Ảnh minh họa - ST
Ảnh minh họa - ST
Ảnh minh họa - ST
Lên top