Lý giải việc một số người chưa được rời khỏi khu cách ly sau 14 ngày

Trước khi ra khỏi khu cách ly tập trung, nhóm người này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Tô Thế.
Trước khi ra khỏi khu cách ly tập trung, nhóm người này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Tô Thế.
Trước khi ra khỏi khu cách ly tập trung, nhóm người này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Tô Thế.
Lên top