Lượng F0 tăng nhanh, BV Phổi Bắc Giang có thể hết giường bệnh hôm nay

Một điểm nhận mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Một điểm nhận mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Một điểm nhận mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top