Long An: Bảo đảm năng lực điều trị 500 – 1.000 ca bệnh COVID-19

Long An chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: VĐ
Long An chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: VĐ
Long An chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: VĐ
Lên top