Loạn giá xét nghiệm RT-PCR, gộp 10 mẫu bằng giá gộp 2 mẫu

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm PCR cho người dân Hà Nội. Ảnh: Lao Động
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm PCR cho người dân Hà Nội. Ảnh: Lao Động
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm PCR cho người dân Hà Nội. Ảnh: Lao Động
Lên top