Loại thuốc COVID-19 vừa tổng hợp thành công chống lại nhiều loại virus

Thuốc Favipiravir của Nhật Bản. Ảnh: Theo BYT
Thuốc Favipiravir của Nhật Bản. Ảnh: Theo BYT
Thuốc Favipiravir của Nhật Bản. Ảnh: Theo BYT
Lên top