Lô vaccine COVID-19 Sputnik đầu tiên đóng ống ở Việt Nam chờ xuất xưởng

Dây chuyền gia công đóng ống vaccine Sputnik của Nga tại VABIOTECH. Ảnh: ĐVCC
Dây chuyền gia công đóng ống vaccine Sputnik của Nga tại VABIOTECH. Ảnh: ĐVCC
Dây chuyền gia công đóng ống vaccine Sputnik của Nga tại VABIOTECH. Ảnh: ĐVCC
Lên top