Liên tiếp tai biến sau tiêm vắcxin: Bộ Y tế yêu cầu họp Hội đồng chuyên môn

Tiêm vắc xin là phương pháp phòng bệnh tốt nhất cho trẻ. Ảnh: CTV
Tiêm vắc xin là phương pháp phòng bệnh tốt nhất cho trẻ. Ảnh: CTV
Tiêm vắc xin là phương pháp phòng bệnh tốt nhất cho trẻ. Ảnh: CTV
Lên top