Liên quan ca COVID-19 ở An Đồn, 1 trung tâm y tế Đà Nẵng tạm dừng hoạt động

Liên quan đến công nhân An Đồn, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Đà Nẵng tạm dừng hoạt động. Ảnh: Liên Chiểu
Liên quan đến công nhân An Đồn, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Đà Nẵng tạm dừng hoạt động. Ảnh: Liên Chiểu
Liên quan đến công nhân An Đồn, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Đà Nẵng tạm dừng hoạt động. Ảnh: Liên Chiểu
Lên top