Liên quan ca bệnh 262: 187 trường hợp F1, F2 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Cán bộ y tế đo thân nhiệt của khách ngoại tỉnh vào Thái Nguyên. Ảnh: Việt Lâm
Cán bộ y tế đo thân nhiệt của khách ngoại tỉnh vào Thái Nguyên. Ảnh: Việt Lâm
Cán bộ y tế đo thân nhiệt của khách ngoại tỉnh vào Thái Nguyên. Ảnh: Việt Lâm
Lên top