Lịch trình di chuyển của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ ba ở Hà Nội

Hệ thống xét nghiệm COVID-19 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: BVCC
Hệ thống xét nghiệm COVID-19 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: BVCC
Hệ thống xét nghiệm COVID-19 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: BVCC
Lên top