Lịch trình chi tiết 2 mẹ con nam sinh viên Đại học FPT mắc COVID-19

Cán bộ y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Chí Linh- Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Cán bộ y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Chí Linh- Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Cán bộ y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Chí Linh- Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top