Lấy mẫu xét nghiệm thêm một lần nữa 20 trường hợp tại sân bay Tân Sơn Nhất

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 6.2. Ảnh: Tú Nhàn
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 6.2. Ảnh: Tú Nhàn
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 6.2. Ảnh: Tú Nhàn
Lên top